Instruments de música tradicionals valencians construïts amb canya

Publicat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana